Privacy en Cookie beleid Mertenfoto.nl

1. Beheer

Te noemen 'de websites': mertenfoto.nl, mertensnijders.nl, terracinematica.com, defryvolle.nl, identitystorywise.com en mhq.nl staan onder beheer van MHQ Interactive en zijn handelsnamen daarvan. Contactgegevens zijn onderaan deze pagina te vinden.

2. Gegevens van bezoekers

 1. Gegevens ( zoals b.v. locatie, pagina bezoek en product voorkeuren ) die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de websites worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 2. De websites, de beheerder en haar hosting partner(s) zetten zich in om de beveiliging van de opgeslagen gegevens te waarborgen. Dit geschied o.a. door gebruik te maken van de meest recente stabiele software releases, en bijvoorbeeld door het monitoren van ongewenste activiteiten.

3. Doeleinden vrijwillig verstrekte gegevens

 1. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin bijvoorbeeld factuur of informatie aanvraag gegevens vermeld staan.
 2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan de websites denken dat het kan bijdragen tot klantenbinding, of het verhogen van de website ervaring in het algemeen.

3. Cookies

 1. De websites maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website applicatie op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker, of een referentie naar een zgn serverside sessie. Daardoor kunnen de websites de bezoeker bij het huidige of een volgend bezoek beter van dienst zijn.
 2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De browser kan zo worden ingesteld dat het gebruik van cookies toegestaan wordt, niet toegestaan wordt of gedeeltelijk toegestaan wordt. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw webbrowser. Let op dat bij uitschakeling van cookies, de website ervaring ernstig gehinderd kan worden.
 3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, hiervoor verwijzen we u wederom naar de handleiding van uw webbrowser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit beleid terecht op deze website. De contactgegevens staan onderaan vermeld, of u kunt hier direct een bericht versturen.

5. Disclaimer

De websites zijn gerechtigd de inhoud van dit beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Bestellingen

Het beleid voor Klanten is een aanvulling op het beleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij een van de websites.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

 1. Het verwerken van de bestelling.
 2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan de websites denken dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website ervaring voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan één van de websites zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

 1. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan de websites verstrekt, worden in een, naar normale maatstaven, beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

Het is op dit moment nog niet mogelijk voor de klant om de verstrekte gegevens online te wijzigen. Elke order verlangt dat de lever- en factuur gegevens opnieuw worden verstrekt, derhalve zullen wijzigingen automatisch worden doorgevoerd op basis van uw invoer.

Laatste update 24 mei 2015

   This site utilizes cookies to enhance the user experience. Read more about the policy.